love&relashionship

Raba impamvu udakwiye kwirukira gushaka kuryamana n’umukobwa ariho mugikundana

By

on

Ikintu ca mbere kiza mu mutwe w’umusore ari kumwe n’umukobwa yamaze kwigarurira umutima wiwe, ni ugukorana imibonano mpuzabitsina na we.

Abahinga berekana ko ico kintu iyo kibayeho kidatuma urukundo ruramba nk’urw’abantu bamaranye igihe kinini bakundana bataravyinjiramwo.

Namba ushaka ko urukundo rwawe ruzoramba raba impamvu zitanu zatanzwe  mukubagirisha inama ku bijanye nubuzima n’urukundo muri rusangi zerekana akamaro ko kutihutira kuryamana n’uwo ukunda.

Umusore ntakwiye kwiyerekana nk’uwugenzwa n’imibonano mpuzabitsina

Umukobwa wese akundanye n’umuhungu aba yipfuza ko ataba ari agenzwa no gukora imibonano mpuzabitsina ngo niyabiheza yigendere.

Umuhungu aba agomba kwereka umukobwa ko amukunda birenze cane kuba bakora imibonano mpuzabitsina.

Aba agomba gufata igihe akabanza akamenyerana n’uwo muntu imbere yo kuba yogira muri we ico ciyumviro.

Ivyo bishobora gutuma umukobwa amukunda cane kuko yumva atomuha agaciro kubera ico kintu yamukoreye.

Kwihangana bikomeza urukundo ntirusambuke

Hari ukwihangana umuntu agira iyo gukora imibonano mpuzabitsina yipfuza kutabayeho. Umuntu wese aba agomba kwiga gukunda mu buryo bumeze nk’aho umukunzi wiwe aba ahantu kure kandi ntibimubuze kumukunda.

Ukwihangana ugira igihe ivyo gukorana imibonano mpuzabitsina nuwomukundana bitabayeho, kongera agaciro cyane ku mubano wanyu kandi kuba gukenewe kugira ngo urukundo rurambe.

Umusore akwiye kwerekana ko yihariye

Bitewe n’uko buri mukobwa wese akunda umusore wihariye, ni vyiza ko nk’umusore na we agomba kwerekana ko yihariye, ko atandukanye n’abandi.

Iyo yihariye adakora nk’ivyo abandi bihutira gukora aba ari umuntu udasanzwe n’urukundo rwiwe n’uwo bari kumwe ruba rwihariye.

Nta gitutu umusore akwiye gushira ku mukobwa bakundana

Wavyemera canke wavyanka, burya gukora imibonano mpuzabitsina bigira igitutu bishira ku wo mugiye kuyikorana.

Bitera kuba yokwitakariza icizere bitewe n’uko igikorwa cagenze ndetse no kutamenya uko wacakiriye,iyo rero wirinda kubimusaba ntabwo yitakariza icizere aba yumva ahamye imbere y’umukunzi wiwe.

Mu cimbo co kumusaba gukora imibonano mpuzabitsina umwanya wanyu muwukoramwo ibindi bibashimisha mwese maze urukundo rugashinga imizi.

Kwihagararako k’umusore ku bijanye n’imibonano mpuzabitsina bituma umukobwa na we amushaka

Iki kirakomeye kuko usanga abahungu benshi kibagora, ntabwo bakora uko bashoboye ngo abakobwa na bo babipfuze kuko usanga irari ryabo ku mibonano mpuzabitsina riba hafi.

Uko vyogenda kose uba ukwiye gutuma umukobwa mukundana nawe akwipfuza akakugirira amatsiko ndetse ukihagararako werekana ko ico atari co kibanisha abantu cane. Iki kintu gituma abantu barambana ndetse bakarushaho kwizerana.

 

 

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *