}); Namba utararondera umukunzi ukaba witwara uku bishobora kuzotuma usaza atanuwo uronse - bujahits.com

life&hygien

Namba utararondera umukunzi ukaba witwara uku bishobora kuzotuma usaza atanuwo uronse

By

on

Benshi mu basore b’iki gihe batinya kurondera abo bakundana kubera impamvu zitandukanye. Bamwe bavuga ko babiterwa n’uko ata bushobozi bwo gutunga ingo ndetse n’ayo gukoresha mu birori vy’ubukwe mu gihe abandi bakavuga ko igihe kitaragera.

Ku ruhande rumwe ibi ni ukuri kuko umubano munini w’abasore usanga ata bushobozi bwinshi babona bwotuma bashinga ingo. Ubutaka nabwo bwabaye buke kandi nibwo bokuyemwo ubushobozi.

Icukora ku rundi ruhande hari abasore baba bafise vyose bageze no mu rugero go gushaka ariko ukibaza impamvu bakishimiye kubabonyene bikakuyobera.

Uyu munsi tugiye kurabera hamwe ibitera abasore kudashaka kandi bafise vyose ataco babuze:

  1. Bagira ubwoba bw’ibibonekera amaso yabo
  2. Ubunebwe bwo kurondera abo bazobana
  3. Barangwa no kunenga abandi
  4. Ubuzima bwabo babwegurira imirimo ibazanira inyungu
  5. Biyumvira ko bazobona abahuje n’ivyifuzo vyabo

 

Facebook Comments

About bujahit

Recommended for you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *